Expertiză


Casa de avocatură „Carmen Crețu“ oferă asistență juridică în următoarele domenii de activitate:

Drept Societar şi Comercial

Oferim consultanţă în vederea inființării unei societăţi, inclusiv întocmirea documentelor constitutive ale acesteia, a contractelor de asociere în participaţiune, aspecte privind guvernanta corporativă, acţiuni, situatii legate de reglementare şi comformitate, inclusiv conformitatea cu Directivele Uniunii Europene, reorganizare  comerciala.

De asemenea, oferim consultanță specializată în cadrul celor mai ample şi complexe tranzacţii – cele mai frecvente fiind tranzacţiile având perspectivă transfrontalieră. Echipa noastră reprezintă numeroşi clienți internaţionali din domenii corporatiste şi bancare, fonduri de investitii, asigurându-le suport în toate tipurile de aspecte juridice, de la activităţile de zi cu zi până la tranzacţii de amploare.

Casa noastră de avocatură oferă consultaţii comerciale generale, sprijin în întocmirea, negocierea şi finalizarea diferitelor contracte comerciale, atât de drept international public cât și privat, in conformitate cu legislația în vigoare.

Fuziuni și Achiziţii (M&A)

Domeniul Fuziunilor şi Achiziţiilor (M&A) reprezintă o pondere semnificativă a activităţiilor noastre.

Ne concentăm asupra principiilor, ceea ce înseamnă o înţelegere solidă a legii privind societăţile comerciale din România, împletită armonios cu cunoaşterea modului de organizare şi conducere a activităţii companiilor din punct de vedere financiar. Oferim consultanţă atât societăţilor multinaţionale cât şi clienților locali în toate fazele ciclului de afaceri, fie îndrumând societăţile nou-înfiinţate, fie investitorii străini care intră pe piaţa din România, reprezentându-i pe cei care doresc să-şi consolideze poziţia în respectivele lor sectoare economice.  

Echipa noastră deosebit de experimentată vă poate sprijini să negociaţi cu succes reorganizarea, restructurarea, fuzionarea, dizolvarea, achiziţia, preluarea prin licitaţie publică, cesiunea, asocierea mixtă a societăţii dumneavoastră.

Imobiliar

Oferim consultanţă privind concesiunile şi închirierile pe termen lung ale terenurilor, contractele de vânzare-cumpărare, dezvoltarea platformelor logistice şi a parcurilor industriale, facilităţile industriale, închirierea de birouri şi de proprietăţi imobiliare, ipoteci, contractele de antrepriză, regulamente de condominiu, titlurile  de proprietate şi zonarea.
 
Reţeaua noastră imobiliară furnizează servicii integrate clienţilor care acţionează pe piata imobiliara. Începând cu achiziţionarea de terenuri, oferim clienţilor noştri sprijin complet în dezvoltarea proiectelor, negocierea și întocmirea contractelor de finanţare, pregătirea documentelor pentru urbanism şi a contractelor de antrepriză / construcţie, precum şi închirieri de imobile rezidenţiale şi comerciale. Întocmim şi negociem contracte pentru managementul proiectării, construirii (FIDIC) şi dezvoltării, precum şi toate tipurile de documente auxiliare, negocierie şi consultanţa privind conformitate cu cerintele legale în materie.

Bănci & Finanţe

Ne sprijinim clienţii în luarea deciziilor de a se împrumuta sau investi, în contextul planificării financiare a fondurilor disponibile şi a operaţiunilor de trezorerie. Casa de avocatura „Carmen Creţu” asistă atât finantatorul cât şi solicitantul şi acoperă o gamă din ce în ce mai diversificată de sectoare, printre care: finanţarea activelor, bănci, creanţe şi pieţe de capital, servicii financiare şi de reglementare, fonduri de investiţii, leasing şi capital privat.

Suntem specializaţi în întocmirea contractelor relevante de garanţii (ipoteci, garanţii mobiliare / imobiliare) în conformitate cu legea română cât şi în pregătirea documentatiei specifice pentru fiecare finanţare în parte.

Insolvenţă / Restructurare Corporativă

Echipa noastră oferă soluţii legale superioare şi de valoare, precum şi consultanta privind managementul de criză având experienţa necesară în chestiuni de restructurare naţională şi internaţională, pentru a ne îndruma clienţii în situaţiile de instabilitate economică ce antrenează societăţile cu probleme financiare.

Sprijinim clienţii în procedurile de lichidare, prin schiţarea schemelor de restructurare a creanţelor, apărând interesele creditorilor, schemelor de compensare a muncii şi lichidare a activelor.

Experienţa noastră merge şi mai departe, găsim cele mai bune soluţii pentru supravieţuirea afacerilor, prin desemnarea partenerilor adecvați.

Aviaţie & Transport

Oferim consultanţă în vederea obţinerii înregistrărilor, licenţelor şi permiselor necesare. Redactarea documentelor necesare finanţarii pentru achiziționarea aparatelor de zbor. Întocmirea şi negocierea documentaţiei necesare în legătură cu încheierea contractelor de închiriere transfrontalieră a aparatelor de zbor, a garanţiilor relevante, inclusiv a ipotecilor pe aparatele de zbor, precum şi structurarea tranzacţiilor finanţate
 • Consultanta privind finantarea achizitionarii unui elicopter, în vederea exploatării acestuia în România;
 • Consultanță privind închirierea de avioane și elicoptere, negocierea și stabilirea garantiei;
 • Înregistrarea aparatului de zbor sub pavilion românesc și ulterior, radierea;
 • Consultanță oferită unei importante linii aeriene române pentru achizitionarea în leasing a unor aparate de zbor;
 • Consultanță acordată unei societăți române de exploatare a elicopterelor privind contractele de leasing încheiate cu operatori internaționali;
 • Analizarea documentelor de finanțare privind împrumurile ce vor fi acordate în vederea achiziționării unui aparat de zbor.

Proprietate Intelectuală / Drepturi de autor / Inregistrare Marci

 • Echipa noastră oferă clienţilor asistenţă juridică în vederea protejării drepturilor industriale şi intelectuale ale acestora. Ne reprezentăm clienţii în faţa partenerilor comerciali ai acestora, a concurenţilor, dar şi în faţa organelor, ajutorităţilor publice şi instanţelor judecătoreşti. Ne concentrăm asupra mărcilor de comerţ, invenţiilor, drepturilor de autor, know-how, francize, anti-falsificare, înregistrarea, protecţia şi aplicarea, precum şi cesionarea drepturilor de proprietate intelectuală.

  Dreptul muncii

  Oferim consultanţă privind salariaţii, administratorii şi consultanţii din cadrul contractelor de servicii, schemele de beneficii și planurilor stimulative, termenii contractului de muncă, cazierele salariaţilor de naţionalitate română, încetarea contractelor de muncă, programele de restructurare și trimitere în şomaj a salariaţilor, siguranţa şi sănătatea muncii, impozitarea salarială, reţineri de asigurări sociale, cereri de permise de muncă, consultanta privind strategii fiscale pentru optimizarea impozitului pe salarii, notificarea salariaţilor privind transferarea datelor către Agenţia Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

  Asigurări

  Oferim consultanţă juridică profesională atât clienţilor care cumpără, cât şi clienţilor care vând, celor sunt implicaţi în achiziţionarea de societăţi de asigurare existente pe piaţa din România. Echipa noastra realizează rapoarte de expertiză juridice (due diligence), pregăteşte documentaţia de ofertare, întocmeşte şi negociază documentele pentru semnarea tranzacţiilor şi întocmeşte strategiile legale care permit o vânzare profitabilă sau, dupa caz, achizitionarea de acţiuni. În plus, oferim asistenţă în tranzacţiile care prevăd achiziţionarea de acţiuni în anumite societăţi de asigurare privatizate, precum şi în strategiile de dezvoltare post tranzacţionare.

 • Piețe de capital / Valori Mobiliare


  Energie, Utilități și Resurse Naturale


  Dreptul Uniunii Europene


  Investiții străine

  Fonduri de Investiții

  Joint Ventures

  Rapoarte de expertiză legală

  Finanțare Proiecte / Parteneriat Public Privat

  Telecomunicații, Mass Media și IT