Avocat dreptul muncii


Oferim consultanţă privind salariaţii, administratorii şi consultanţii din cadrul contractelor de servicii, schemele de beneficii și planurilor stimulative, termenii contractului de muncă, cazierele salariaţilor de naţionalitate română, încetarea contractelor de muncă, programele de restructurare și trimitere în şomaj a salariaţilor, siguranţa şi sănătatea muncii, impozitarea salarială, reţineri de asigurări sociale, cereri de permise de muncă, consultanta privind strategii fiscale pentru optimizarea impozitului pe salarii, notificarea salariaţilor privind transferarea datelor către Agenţia Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.Cabinet Avocat "Carmen Cretu" se bucura de numeroase aprecieri si multumiri
5 (★★★★★) bazate pe evaluarile a 182 de clienti.